Služby

Podvojné účtovnictvo je sústava účtovníctva, v ktorej účtujú účtovné jednotky zapísané v obchodnom registri. Pre túto sústavu sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že hospodárska operácia sa musí zaúčtovať na dvoch účtoch na opačných stranách. Účty (účet), na ktorých sa účtuje rovnaká hospodárska operácia, sa označujú ako súvzťažne účty a zápisy o nej na opačných stranách dvoch účtov sú označované ako súvzťažné zápisy.                                                                                                                                        
Spracovanie jednoduchého  účtovníctva pozostáva z činností:
-vedenie peňažného denníka
-pokladničnej knihy
-vedenie evidencie pohľadávok, záväzkov a majetku
-vedenie evidencie DPH a vypracovanie daňového priznania k Dani z pridanej hodnoty
-spracovanie ročnej závierky a vypracovanie daňového priznania k Dani z príjmov FO
Spracovanie miezd a personalistiky
- výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
-spracovanie mesačných a štvrťročných výkazov do poisťoní  a DÚ
- vedenie mzdových listov
- zabezpečenie prihlášok a odhlášok zamestnancov do poisťovní
- vedenie evidenčných listov
- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
- potvrdenia o príjmoch

Účtovnícka firma AKTIVA Vás víta na svojej stránke

 

Vážený návštevník,                                                                                                 

dovoľte, aby som Vám predstavila firmu AKTIVA, ktorá bola založená v roku 2002.

Firma Aktiva poskytuje komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistiky a vedenia miezd za výhodné ceny. Tieto služby poskytujeme pre živnostníkov, malé a stredné firmy pre oblasť Modry, Pezinka a Bratislavy.

Máme 20 ročnú prax v tejto oblasti. Kvalita je zaručená adekvátnym vzdelaním, ktoré sa neustále dopĺňa. Zároveň zabezpečujeme aj činnosti súvisiace so stykom s poisťovňami a daňovým úradom. Spolupráca je na základe zmluvy, dodávateľským spôsobom.

 

Prečo sa máte rozhodnúť  pre spoluprácu  s nami ?

 

Ekonomické výhody:

- Spracovanie účtovníctva  a miezd Vás bude stáť niekoľkonásobne menej, ako by Vás vyšiel vlastný zamestnanec

- Nemusíte platiť školenia pre Vášho účtovníka, alebo účtovníčku. 

- Pracujeme s  kvalitným softwarom, korý nemusíte Vy  kupovať a  každoročne   upgradovať.

- Naša činnosť je každoročne poistená poistená v poisťovni Generali. Doposiaľ sme túto poistku nemuseli využiť, čo svedčí o kvalite našich služieb.

 

 Praktické výhody:

- Nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v účtovnej, daňovej, personálnej a inej oblasti. Zároveň Vás upozorníme na Vaše daňové a odvodové povinnosti.

- Zabezpečíme diskretnosť v oblasti mzdovej a personálnej.

 - V dohodnutom termíne prídeme, vyzdvihneme účtovné doklady, spracujeme a vrátime Vám ich spolu s ostatnými potrebnými dokumentami, alebo je možné ak Vám to lepšie vyhovuje, doniesť doklady na spracovanie do našej kancelárie, v ktorej Vás radi privítame.

 

Ak ste sa dostali na našu stránku so zámerom, že hľadáte odborne kvalifikovaného partnera na vedenie Vášho účtovníctva, miezd a personalistiky, tak ste na správnej adrese.

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte e-mailom, prípadne telefonicky.

Všetky údaje o kontakte nájdete v záložke kontakt..