Cenovú kalkuláciu pre potenciálnych obchodných partnerov pripravujeme induviduálne po zohľadnení charakteru, rozsahu a náročnosti požadovaných služieb.Cena je vždy stanovená dohodou zmluvných strán s dôrazom na vzájomnú spokojnosť. Základné body, podľa ktorých sa ceny služieb odvíjajú:      

                                                                                                                                                

Jednoduché účtovníctvo:

- Minimálna cena za mesiac .............................................. 33  Eur

- cena za 1 položku pre neplatcu DPH ........................... 0,90  Eur

- cena za 1 položku pre platcu DPH .................................... 1  Eur

- cena za vedenie evidencie DPH a spracovanie

  daňového priznania k DPH .............................................. 15  Eur

- cena za spracovanie ročných závierkových prác a

  vypracovanie daňového priznania k Dani z príjmov FO ... 33  Eur

 

Podvojné účtovníctvo

- minimálna cena za mesiac ............................................... 100   Eur

- cena za 1 položku pre neplatcu DPH ...............................     1   Eur

- cena za 1 položku pre platcu DPH ................................... 1,10  Eur

- cena za vedenie evidencie DPH a spracovanie

  daňového priznania k DPH ...............................................    15  Eur

- cena za spracovanie ročných závierkových prác a

  vypracovanie daňového priznania k Dani z príjmov PO ......200  Eur

.

Vedenie mzdovej agendy

- cena za 1 pracovníka v hlavnom prac.pomere

   a na Dohodu...pri celkovom počte pracovníkov do 10 ....................... 12  Eur

- cena za 1 pracovníka v hlavnom prac.pomere

   a na Dohodu ...pri celkovom počte pracovníkov od 11 do 20 ...........  11  Eur

- cena za 1 pracovníka v hlavnom prac.pomere

  a na Doghodu...pri celkovom počte pracovníkov nad 20 .................... 10  Eur

- ročné zúčtovanie daní zo závislej činnosti 1 pracovník ......................dohodou

 

V cene je zarátana personalistika, vypracovanie výkazov do poisťovní a DÚ.

 

Iné služby

- spracovanie daňového priznania

  k Dani z motorových vozidiel ..............................................  dohodou

- spracovanie smerníc spoločnosti .......................................  dohodou

- oznamovacia povinnosť nezdanených príjmov FO .............  dohodou

- spracovanie štatistických výkazov ......................................  dohodou